Zaznacz stronę

Trening Kompetencji Przywódczych dla Uczelni Wyższych

Trening Kompetencji Przywódczych dla Uczelni Wyższych

CO OFERUJĘ

Wykłady i warsztaty (również online i w jęz. angielskim) rozwijające umiejętności miękkie wśród studentów kierunków MBA, EMBA, zarządzania, kursów przywództwa. Prowadzę zajęcia w następujących blokach programowych:

Planowanie Kariery

 • budowanie wizji i misji osobistej,
 • tworzenie marki osobistej w budowaniu kariery,
 • planowanie rozwoju zawodowego, formułowanie celów rozwojowych.

 

Coaching i Mentoring w Praktyce Menedżerskiej

 •  doskonalenie umiejętności coachingowych – formułowanie celu, słuchanie, zadawanie pytań, empatia, budowanie zaufania,
 • tworzenie relacji coachingowych/ mentoringowych.

 

Budowanie Odporności Psychicznej (Resilience)

 • modele i teorie dotyczące odporności,
 • kontekst a odporność psychiczna menedżera,
 • sposoby radzenia sobie z przeciwnościami i porażkami,
 • dobre praktyki w umacnianiu odporności na stres i trudne sytuacje życiowe i zawodowe.

 

Motywowanie i Rozwijanie Ludzi w Organizacji

 • teorie i źródła motywacji,
 • motywowanie vs zaangażowanie pracowników,
 • planowanie rozwoju pracowników – podejście indywidualne.

 

Trudne Rozmowy w Praktyce Menedżerskiej

 • błędy poznawcze i bariery komunikacyjne
 • koncepcje efektywnego prowadzenia rozmów (komunikat JA, porozumienie bez przemocy, informacja zwrotna)
 • komunikacja w zmianie i w sytuacjach kryzysowych

 

Budowanie Executive Presence

 • rola marki osobistej w przestrzeni zawodowej;
 • dobre praktyki networkingowe;
 • samoocena a pewność siebie.

DLA KOGO?

Uczelnie wyższe, szkoły biznesu, firmy szkoleniowe

JAK?

Moje zajęcia mają formę interaktywnych warsztatów projektowanych indywidualnie pod potrzeby konkretnej grupy. Teoretyczne podstawy są jedynie tłem dla ćwiczeń odnoszących się do realnych sytuacji z mojej praktyki lub wręcz z przykładów zgłaszanych przez uczestników. Wykorzystuję zróżnicowane techniki trenerskie – pracę w grupach, gry rozwojowe, symulacje, nagrania wideo.

DOŚWIADCZENIE

Współpracuję na stałe ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie oprócz prowadzenia zajęć ze studentami MBA i Executive MBA jestem współodpowiedzialna za tworzenie programów nauczania w obszarze umiejętności miękkich. Prowadzę autorski program rozwoju świadomości społecznej studentów EMBA w oparciu o metodologię Teorii U stworzoną przez profesorów z Massachusets Institute of Technology.

CO OFERUJĘ

Wykłady i warsztaty (również online i w jęz. angielskim) rozwijające umiejętności miękkie wśród studentów kierunków MBA, EMBA, zarządzania, kursów przywództwa. Prowadzę zajęcia w następujących blokach programowych:

 

Planowanie Kariery

 • budowanie wizji i misji osobistej,
 • tworzenie marki osobistej w budowaniu kariery,
 • planowanie rozwoju zawodowego, formułowanie celów rozwojowych.

 

Coaching i Mentoring w Praktyce Menedżerskiej

 •  doskonalenie umiejętności coachingowych – formułowanie celu, słuchanie, zadawanie pytań, empatia, budowanie zaufania,
 • tworzenie relacji coachingowych/ mentoringowych.

 

Budowanie Odporności Psychicznej (Resilience)

 • modele i teorie dotyczące odporności,
 • kontekst a odporność psychiczna menedżera,
 • sposoby radzenia sobie z przeciwnościami i porażkami,
 • dobre praktyki w umacnianiu odporności na stres i trudne sytuacje życiowe i zawodowe.

 

Motywowanie i Rozwijanie Ludzi w Organizacji

 • teorie i źródła motywacji,
 • motywowanie vs zaangażowanie pracowników,
 • planowanie rozwoju pracowników – podejście indywidualne.

 

Trudne Rozmowy w Praktyce Menedżerskiej

 • błędy poznawcze i bariery komunikacyjne
 • koncepcje efektywnego prowadzenia rozmów (komunikat JA, porozumienie bez przemocy, informacja zwrotna)
 • komunikacja w zmianie i w sytuacjach kryzysowych

 

Budowanie Executive Presence

 • rola marki osobistej w przestrzeni zawodowej;
 • dobre praktyki networkingowe;
 • samoocena a pewność siebie.

DLA KOGO?

Uczelnie wyższe, szkoły biznesu, firmy szkoleniowe

JAK?

Moje zajęcia mają formę interaktywnych warsztatów projektowanych indywidualnie pod potrzeby konkretnej grupy. Teoretyczne podstawy są jedynie tłem dla ćwiczeń odnoszących się do realnych sytuacji z mojej praktyki lub wręcz z przykładów zgłaszanych przez uczestników. Wykorzystuję zróżnicowane techniki trenerskie – pracę w grupach, gry rozwojowe, symulacje, nagrania wideo.

DOŚWIADCZENIE

Współpracuję na stałe ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie oprócz prowadzenia zajęć ze studentami MBA i Executive MBA jestem współodpowiedzialna za tworzenie programów nauczania w obszarze umiejętności miękkich. Prowadzę autorski program rozwoju świadomości społecznej studentów EMBA w oparciu o metodologię Teorii U stworzoną przez profesorów z Massachusets Institute of Technology.

Skontaktuj się ze mną

Translate »