Zaznacz stronę

Polityka Prywatności

Moja firma działa zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, a powierzone mi dane osobowe przetwarzam zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych oraz opisanymi poniżej zasadami, tak aby zapewnić najwyższą jakość oferowanych usług oraz zapewnić bezpieczeństwo danych każdego klienta. 

Kto jest Administratorem Danych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Radzikowska z siedzibą w Warszawie, ul. Kleczewska 99.

Przetwarzam dane zgodnie z zasadami i wymogami określonymi przez przepisy o ochronie danych osobowych, m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Powierzone mi dane przetwarzam w siedzibie swojej działalności i nie przekazuję ich do krajów spoza Unii Europejskiej. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej – o czym poinformowani Państwo z wyprzedzeniem – jestem jednak w stanie zapewnić wymagane narzędzia do dochowania bezpieczeństwa Państwa danych. 

Na jakich zasadach przetwarzam dane?

Państwa dane osobowe przetwarzam na podstawie Umowy o świadczenie usług, zawartej indywidualnie z każdą ze Stron oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na zasadzie dobrowolności.

Państwa dane osobowe przetwarzam w celu:

 1. realizacji obowiązków Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym w zakresie podmiotów współpracujących i zapewniających jej obsługę;
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora Danych na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO, za które należy rozumieć m.in. świadczone na rzecz Klientów usługi wynikające z zawartej umowy, usługi marketingowe lub usługi związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa;
 3. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

Informuję, że przysługuje Państwu również prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 3. przenoszenia danych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zawartej Umowy, do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, oraz do czasu realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

Uwzględniając fakt współpracy z podmiotami powiązanymi bezpośrednio lub pośrednio, informujemy, że podmioty te mogą stać się odbiorcami Państwa danych osobowych. Należą do nich m.in, wykonawcy zleconych usług lub biuro księgowe. Podmioty, którym ewentualnie zostaną powierzone Państwa dane są związane z moją firmą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, gwarantującą najwyższy poziom staranności i bezpieczeństwa w procesie przetwarzania tych danych. Powierzenie danych osobowych oznacza zobowiązanie tych podmiotów do przetwarzania danych zgodnie z nałożonymi wytycznymi. 

Ciasteczka – Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

Nasza strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji tych, zawartych w plikach cookies.

Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne
 2. funkcjonalne
 3. pliki bezpieczeństwa
 4. wydajnościowe
 5. marketingowe.

Jako Użytkownicy stron internetowych mogą Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących „ciasteczek”. Wyłączenie lub zablokowanie stosowania plików cookies jest możliwe, jednak może doprowadzić do utrudnienia lub uniemożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.

Aktualizacja Polityki Poufności 

Aktualizacje Polityki Poufności będą publikowane na stronie internetowej. 

 

Kontakt 

Jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z biurem.

Translate »