Zaznacz stronę

Executive/Leadership Coaching
w Organizacjach

Executive
/Leadership Coaching
w Organizacjach

CO OFERUJĘ

Indywidualne procesy coachingowe (również online) ukierunkowane na doskonalenie umiejętności przywódczych i menedżerskich, w tym w szczególności w następujących obszarach:

 

 • skuteczne budowanie executive presence;
 • pogłębianie wiedzy o sobie samym – autorefleksja, świadomość emocjonalna, samokontrola, adekwatna samoocena
 • motywowanie i angażowanie pracowników – wzmacnianie wpływu, rozwijanie ludzi, przekazywanie odpowiedzialności/ usamodzielnianie;
 • współpraca i rozwiązywanie konfliktów – tworzenie atmosfery życzliwości i zaufania, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie feedbacków
 • budowanie i rozwijanie zespołów – networking, tworzenie więzi, budowanie autorytetu
 • zarządzanie różnorodnością – kontekst płci i/ lub kultury

DLA KOGO?

Dla osób na średnim lub wyższym szczeblu menedżerskim.

Dla kobiet budujących swoją pozycję w branżach zmaskulinizowanych.

JAK?

Moje podejście opiera się na modelu coachingu koaktywnego oraz programowania neurolingwistycznego i wykorzystuje wiedzę o najnowszych trendach w teorii przywództwa i zarządzania, w tym takie modele jak przywództwo oparte na współdziałaniu, koncepcja turkusowych organizacji, pokornego/ służącego lidera. W toku procesu coachingowego korzystam z narzędzi rozwojowych takich jak ewaluacje 360°, testy stylów przywódczych, Gallupa, motywatorów kariery, stylów rozwiązywania konfliktów.

DOŚWIADCZENIE

Mam za sobą ponad 500 godzin indywidualnych sesji rozwoju menedżerskiego (stan na 01.2020) w organizacjach z branży m.in.: konsultingowej, energetycznej, IT, oświatowej, FMCG, budowlanej, deweloperskiej, farmaceutycznej, medycznej, paliwowej, motoryzacyjnej.

CO OFERUJĘ

Indywidualne procesy coachingowe (również online) ukierunkowane na doskonalenie umiejętności przywódczych i menedżerskich, w tym w szczególności w następujących obszarach:

 

 • skuteczne budowanie executive presence;
 • pogłębianie wiedzy o sobie samym – autorefleksja, świadomość emocjonalna, samokontrola, adekwatna samoocena
 • motywowanie i angażowanie pracowników – wzmacnianie wpływu, rozwijanie ludzi, przekazywanie odpowiedzialności/ usamodzielnianie;
 • współpraca i rozwiązywanie konfliktów – tworzenie atmosfery życzliwości i zaufania, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie feedbacków
 • budowanie i rozwijanie zespołów – networking, tworzenie więzi, budowanie autorytetu
 • zarządzanie różnorodnością – kontekst płci i/ lub kultury

DLA KOGO?

Dla osób na średnim lub wyższym szczeblu menedżerskim.

Dla kobiet budujących swoją pozycję w branżach zmaskulinizowanych.

JAK?

Moje podejście opiera się na modelu coachingu koaktywnego oraz programowania neurolingwistycznego i wykorzystuje wiedzę o najnowszych trendach w teorii przywództwa i zarządzania, w tym takie modele jak przywództwo oparte na współdziałaniu, koncepcja turkusowych organizacji, pokornego/ służącego lidera. W toku procesu coachingowego korzystam z narzędzi rozwojowych takich jak ewaluacje 360°, testy stylów przywódczych, Gallupa, motywatorów kariery, stylów rozwiązywania konfliktów.

DOŚWIADCZENIE

Mam za sobą ponad 500 godzin indywidualnych sesji rozwoju menedżerskiego (stan na 01.2020) w organizacjach z branży m.in.: konsultingowej, energetycznej, IT, oświatowej, FMCG, budowlanej, deweloperskiej, farmaceutycznej, medycznej, paliwowej, motoryzacyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej

Translate »